สีของบ้านน้องหมา

โอ๋ DogGetHome
พิมพ์

ตัวอย่างสีหลังคา
1. สีเทานกพิราบ (คลิกดูตัวอย่าง)
2. สีแดงตะวัน (คลิกดูตัวอย่าง)
3. สีน้ำตาลเข้ม (คลิกดูตัวอย่าง)
4. สีน้ำเงินสามกษัตริย์ (คลิกดูตัวอย่าง)
5. สีเขียวมรกต (คลิกดูตัวอย่าง)
6. สีอิฐ (คลิกดูตัวอย่าง)
7. สีขาว (คลิกดูตัวอย่าง)
8. สีฟ้ารุ่งอรุณ (คลิกดูตัวอย่าง)
9. สีแดงโกเมน (คลิกดูตัวอย่าง)
10. สีเขียวน้ำทะเล (คลิกดูตัวอย่าง)

* สีตัวบ้านเราเลือกใช้สีพลาสติกสำหรับทาภายนอก
** สีทาหลังคาเราเลือกสีสำหรับทาหลังคาโดยเฉพาะ


 

สีหลังคา 1

roof1

 

สีหลังคา 2

roof2

 

สีหลังคา 3

roof3

 

สีตัวบ้าน 1

 

wall1

 

สีตัวบ้าน 2

wall2